ERASMUS+ KONKURSI U LJETNJEM SEMESTRU 2019/2020. Univerzitet Pamukale, Turska

11.02.2020


ERASMUS+ KONKURSI U LJETNJEM SEMESTRU 2019/2020. Univerzitet Pamukale, Turska

 

 

 

Erasmus + konkurs za Pamukkale univerzitet u Turskoj

http://www.pau.edu.tr/pau/en

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za učešće u Staff trening nedjelji u organizaciji  Univerziteta Pamukkale u akademskoj 2019/2020 godini (30.mart-3.april 2020.)

 

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko i administrativno osoblje sljedećih fakulteta: Arhitektonskog, Ekonomskog, ElektrotehničkogFakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Filološkog, Mašinskog i Medicinskog fakulteta.

 

 

Mobilnost za akademsko i administrativno  osoblje

 

Mobilnost u svrhu usavršavanja- učešća u trening nedjelji:  3 mjesta  x 5 dana + 2 dana za putovanje

Staff trening week: od 30.marta do 3.aprila 2020.

                                                 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA) i mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja (Training mobility - STT)

  1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
  3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

         1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

         2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

         3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

     4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou; Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

 

Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

  1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) 
  1. Motivaciono pismou kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Korisni linkovi:

 

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakultetaili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

 Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

 Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

 Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima:10. mart 2020.

Broj posjeta : 148

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.