ERASMUS+ KONKURSI U LJETNJEM SEMESTRU 2019/2020. Univerzitet Sivas Cumhuriyet, Turska

11.02.2020


ERASMUS+ KONKURSI U LJETNJEM SEMESTRU 2019/2020. Univerzitet Sivas Cumhuriyet, Turska

 

 

Erasmus + konkurs za Univerzitet Sivas Cumhuriyet u Turskoj

http://www.cumhuriyet.edu.tr/en/index.php

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu Sivas Cmhuriyet u  Turskoj u akademskoj 2019/2020 godini (osoblje) i 2020/21 (studenti i osoblje).

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko i administrativno osoblje svih jedinica*

*(OBAVEZNO pogledati sajt Univerziteta Sivas i vidjeti dostupne oblasti studija)

 

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: Osnovne/Magistarske/Doktorske

Oblast studija: pogledati sajt Univerziteta Sivas

Broj stipendija: 1

Trajanje mobilnosti:5 mjeseci

Ponuda na engleskom jeziku: http://www.cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=401.

 

 

Studentske stipendije za obavljanje prakse:

Nivo studija: Osnovne/Magistarske/Doktorske

Oblast studija: pogledati sajt Univerziteta Sivas koji su programi dostupni.

Specijalni programi za studente koji su iz sljedećih oblasti ili su zainteresovani za:

 • Digital Marketing (Social Media Management, Web analytics)
 • Digital Graphic
 • Mechanic or Architectural Design,
 • Software Coding or Web Site Development,
 • Installation Maintenance and Management of IT Systems and Networks,
 • Cyber Security,
 • Data Analysis Mining and Visualization
 • Programming and training of Robots and Artificial Intelligence Applications

Broj stipendija: 1

Trajanje mobilnosti/prakse: 75 dana

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika*
 5. Predlog Ugovora o Učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 6. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 11. Studenti koji se prijavljuju u cilju obavljanja prakse, dostavljaju istu dokumentaciju, ali u motivacionom pismu je potrebno naglasiti da su zainteresovani za tu vrstu mobilnosti;

*Napomena:

Prihvatljivi sertifikati jezika su sljedeći:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Njemački jezik: Goethe sertifikat

Francuski jezik: Delf/Dalf

Španski: Dele

Italijanski: Cils, Celi

 

Za prijavu za razmjenu na DOKTORSKIM studijama potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije
 2. Plan istraživanja preveden na engleski jezik
 3. CV u Europass formatu i preporuku mentora na engleskom jeziku
 4. Motivaciono pismo
 5. Prepis ocjena preveden na engleski jezik
 6. Kopija posljednje diplome sa studija
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Dokaz o znanju jezika*
 9. Kopija pasoša
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu
 11. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)

Napomena: Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Međutim, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali takvi studenti su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na doktorskim studijama;

 

*Napomena:

Prihvatljivi sertifikati jezika su sljedeći:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Njemački jezik: Goethe sertifikat

Francuski jezik: Delf/Dalf

Španski: Dele

Italijanski: Cils, Celi

 

Mobilnost za akademsko i administrativno  osoblje

 

Mobilnost u svrhu usavršavanja: 1 mjesto x 5 dana+2 dana puta

Mobilost u svrhu predavanja: 1 mjesto x 5 dana+2 dana puta

Oblast studija:  Sve (vidjeti na sajtu univerziteta dostupne obalsti)        

                                                      

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA) i mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja (Training mobility - STT)

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
 3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

         1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

         2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

         3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

     4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou; Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

 

Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) 
 1. Motivaciono pismou kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

 

Korisni linkovi:

 

 

Postupak prijave:

Prijaviti se  direktno kolegama na sljedeće platforme :

https://forms.gle/uDU3yZhhjR3BNjFp6  - osoblje

https://forms.gle/P7Xg3Laif9LY962A9 -studenti

i istovremeno dostaviti prodekanima za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta (ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja)  gorenavedenu dokumentaciju koja se traži konkursom;

 

Fakultet domaćin nakon podnijetih on-line prijava sačinjava rang listu nominovanih kandidata, nakon čega istu prosljeđuje Kancelariji za međunarodnu saradnju UCG.

 Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti UCG utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu.

 Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.)

 

Krajnji rok za prijavu je: 10. april 2020.

Broj posjeta : 142

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.