Rektorat

Poklon doc. dr Milene Đukanović Centralnoj univerzitetskoj biblioteci
Poklon doc. dr Milene Đukanović Centralnoj univerzitetskoj biblioteci

Dr Milena Đukanović, docent na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, poklonila je Centralnoj univerzitetskoj biblioteci deset primjeraka publikacije “Mehatronika : modeliranje, simulacija, projektovanje”, koju je, kao koautorski projekat, ove godine objavio Univerzitet “Džemal Bijedić” iz Mostara, Mašinski fakultet.

Pored dr Milene Đukanović, autori knjige su prof. dr Isak Karabegović, prof. dr Ermin Husak, prof. dr Samir Vojić, prof. dr Safet Isić, prof. dr Mehmed Mahmić, prof. dr Edina Karabegović i mr Edin Šemić. Recenzetni su prof. dr Avdo Voloder i doc. dr Martin P. Ćalasan.

Promocija ove knjige održaće se 24. juna, 2021. godine, u 18:00 sati, u amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti BiH, održaće se promocija knjige.

Suizdavač ovog udžbenika je Društvo za Robotiku u Bosni i Hercegovini, Bihać, Bosna i Hercegovina.

Univerzitetski udžbenik je nastao kao produkt istraživanja na projektu »Razvoj servisne robotike i njena aplikacija u proizvodnim procesima i neproizvodnim uslugama«, naučno-tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Mostar, Bosna i Hercegovina i Ministarstvo nauke Crne Gore, Podgorica, Crna Gora, 2016-2018.

Broj posjeta : 147