Rektorat, 24.01.2018

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhivX

Centralna univerzitetska biblioteka poziva sve doktore nauka koji su doktorirali na Univerzitetu Crne Gore do februara 2013. godine, a koji do sada nijesu predali dokumentaciju za digitalizaciju, pohranjivanje i korišćenje doktorskih disertacija, da u što kraćem roku dostave potrebne podatke, odnosno popunjene obrasce.

Obavezni obrasci su:

  1. Podaci potrebni za digitalizaciju doktorske disertacije;
  2. Podaci potrebni za unos doktorske disertacije u Digitalni arhiv Univerziteta Crne Gore;
  3. Izjava o korišćenju, kojom se Centralna univerzitetska biblioteka ovlašćuje da disertaciju pohrani i trajno čuva u Digitalnom arhivu Univerziteta Crne Gore i da je učini dostupnom pod uslovima definisanim licencom za koju se autor odluči.

Baza doktorskih disertacija trebalo bi da doprinese većoj citiranosti autora, boljoj vidljivosti i dostupnosti naučnog rada na Univerzitetu, kao i boljoj rangiranosti Univerziteta.

Poziv Centralne univerzitetske biblioteke usklađen je sa „Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore o pohranjivanju doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu Crne Gore u Digitani arhiv Univerziteta Crne Gore“, broj 08-2849, od 27. 11. 2014. godine.

Potrebni obrasci u elektronskom obliku nalaze se i na linku: http://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=19319&objava_id=2709

Za sve dodatne informacije:

+382 20 414 245

+382 63 20 44 64

cub@ac.me

mbarac@ac.me

Dokumenti