Rektorat, 19.03.2018

LNSS trening – Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetomX

U okviru Erasmus+ projekta Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS) Centralna univerzitetska biblioteka (CUB) Univerziteta Crne Gore organizovaće 20. marta drugi pilot LNSS trening pod nazivom Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom (modul 7).

Centralna univerzitetska biblioteka ranije je pripremila dokument Politika pristupa bibliotekama osoba sa invaliditetom kao jedan od rezultata projekta LNSS.

Pilot LNSS trening, koji će voditi bibliotekar CUB Ognjen Savić, održaće se u Zelenoj sali Rektorata UCG, sa početkom u 10 časova.

Projekat Erasmus+ programa LNSS pokrenut je 2015. godine sa ciljem da se modernizuju biblioteke i poveća nivo stručnosti i kvalifikacija bibliotečkog osoblja u visokoškolskim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana. LNSS se bavi ključnim izazovima vezanim za kvalitet s kojim se suočavaju univerzitetske biblioteke i nedostatkom modernih bibliotečkih standarda i praksi. Cilj ovog projekta je da se biblioteka transformišu u moderne elektronske biblioteke i poveća učešće bibliotečkog osoblja u naučnim istraživanjima. U tu svrhu, potrebno je ostvariti proaktivniju ulogu biblioteke u nastavi i učenju, a biblioteke se moraju promovisati kao važni centri informacijske pismenosti, cjeloživotnog učenja i razvoja vještina kritičnog razmišljanja. Nivo stručnosti i vještina bibliotečkog osoblja povećaće se kroz LNSS nastavni program i programe obuke – poboljšavajući rukovođenje, profil i kvalitet biblioteka čime se ostvaruje pozitivan doprinos nastavi i učenju u partnerskim zemljama.

Politika razvoja fondova bila je tema prvog LNSS treninga održanog 16. januara 2018.

 

 

 

 

Fotografija: www.vantagemobility.com