Rektorat, 27.04.2018

Biblioteka Pravnog fakulteta bogatija za 289 novih naslovaX

Biblioteka Pravnog fakulteta u Podgorici nedavno je nabavila 289 novih naslova preko projekta „Unapređenje kapaciteta Pravnog fakulteta UCG – revizija kurikuluma, podsticanje međunarodne saradnje i unapređenje ljudskih, tehničkih i bibliotečkih resursa“ (CABUFAL), koji finansira Evropska Unija u okviru programa Erasmus + ključna akcija 2 Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja.

Riječ je o nabavci publikacija za 2017. godinu ukupne vrijednosti 15.000 €. Publikacije iz raznih oblasti prava i srodnih nauka su na domaćem i na stranim jezicima, a izabrani su uz saradnju nastavnog osoblja i Biblioteke.

Spisak publikacija sa detaljnim bibliografskim opisom nalazi se u prilogu ovog saopštenja.

U okviru projekta CABUFAL u 2018. i 2019. godini planirane su još dvije javne nabavke publikacija ukupne vrijednosti 30.000 eura.

Biblioteka je do sada omogućila pristup relevantnim bazama podataka u vrijednosti od 15.000 eura, a planom projekta do 2019. godini predviđene su još dvije javne nabavke za pristup bazama podataka u iznosu od 30.000 eura.

Zahvaljujući projektu CABUFAL Biblioteka Pravnog fakulteta ranije je dobila 17 kompjutera i ps štampač za potrebe korisnika u čitaonici Biblioteke.

Pravni fakultet od 2017. do 2019. godine sprovodi projekat CABUFAL u saradnji sa akademskim i neakademskim partnerima, i u tom periodu će za bibliotečku građu (publikacije i baze podataka) biti odvojeno ukupno 90.000€.

Dokumenti