Rektorat, 14.06.2016

Modernizacija biblioteka u zemljama zapadnog Balkana kroz razvoj kadrova i reforme bibliotečke djelatnosti (LNSS)Projekat Mreže servisa za podršku bibliotečkoj mreži Zapadnog Balkana (LNSS) ima za cilj modernizaciju biblioteka i nivoa stručnosti i kvalifikacija bibliotečkog osoblja u visokoškolskim institucijama u zemljama Zapadnog balkana. Bibliotečko osoblje će biti obučeno za primjenu najnovijih bibliotečkih standarda i praksi. Glavni izazov je njihova transformacija u moderne elektronske biblioteke kroz jačanje značajnijeg učešća bibliotečkog osoblja u naučnim istraživanjima. Potrebno je ostvariti proaktivniju ulogu biblioteke u nastavi i učenju. Biblioteke se moraju promovisati kao važni centri informacijske pismenosti i doživotnog učenja pristupačne svih osobama koje uče kako bi se potpomogao razvoj njihovih vještina kritičnog razmišljanja. LNSS će modernizovati visokoškolske institucije kroz unaprijeđenje performansi, relevantnosti i dostupnosti biblioteka. LNSS se bavi ključnim izazovima vezanim za kvalitet sa kojim se suočavaju univerzitetske biblioteke i nedostatkom modernih bibliotečkih standarda i praksi. LNSS će poboljšati nivo stručnosti i vještina bibliotečkog osoblja kroz LNSS nastavni program i programe obuke – poboljšavajući rukovođenje, profil i kvalitet biblioteka čime se ostvaruje pozitivan doprinos nastavi i učenju u partnerskim zemljama.

Projektni tim Centralne Univerzitetske biblioteke prisustvovao je projektnim sastancima i konferenciji iz oblasti Informacijske pismenosti koji su se održali u Bihaću 06-11. juna 2016. 

http://www.wbilc2016.com/

Besplatan online kurs Informacijske pismenosti Univerziteta Crne Gore: www.il.ac.me