Rektorat, 08.09.2020

Više od 10.000 e-članaka u e-katalogu Centralne univerzitetske bibliotekeX

Elektronski katalog Centralne univerzitetske biblioteke u 2020. godini bogatiji je za 1.555 članaka sa linkom do punog teksta, zahvaljući čemu je sada dostupno više od deset hiljada (10.652) e-članaka koje mogu pretraživati i koristiti studenti, akademsko osoblje, istraživači i ostali korisnici Biblioteke.

Link

Riječ je o stručnim i naučnim tekstovima koji su objavljeni u časopisima koje izdaju Univerzitet Crne Gore i relevantni univerziteti iz regiona, zatim o člancima crnogorskih istraživača objavljenim u eminentnim svjetskim časopisima, kao i ostalim člancima koji su prikupljeni u skladu sa zahtjevima bibliotečkih korisnika.

Na ovaj način omogućeno je brže i lakše pretraživanje i korišćenje stručnih i naučnih informacija neophodnih na svim nivoima visokog obrazovanja i u oblastima naučnog istraživanja.

Pored ovih članaka, naši korisnici mogu pretraživati i baze ostalih biblioteka unutar Elektronskog kataloga Virtuelne biblioteke Crne Gore u kome se nalazi 3.739 elektronskih članaka i 27.300 članaka sa linkom do njihove elektronske verzije.

U vremenu izražene potrebe za brzim i provjerenim informacijama, Centralna univerzitetska biblioteka će nastaviti da obogaćuje svoj fond elektronskih izvora kao najbržih sredstava za diseminaciju naučnih informacija.

Za sve nedoumice u vezi sa načinom pretraživanja i korišćenja navedenih baza podataka korisnici mogu kontaktirati bibliotekare Centralne univerzitetske biblioteke.

 

Medijske objave:

https://www.portalanalitika.me/clanak/vise-od-10000-e-clanaka-u-e-katalogu-centralne-univerzitetske-biblioteke

https://www.mladiniksica.me/vise-od-10-000-e-clanaka-u-e-katalogu-centralne-univerzitetske-biblioteke/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/vise-od-10-000-e-clanaka-u-e-katalogu-centralne-univerzitetske-biblioteke/

https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Povodi&clanak=758929&datum=2020-09-09

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 921