Rektorat

Nove publiakcije u CUB fondu - jul i avgust 2021.
Nove publiakcije u CUB fondu - jul i avgust 2021.

Centralna univerzitetska biblioteka obogatila je svoj fond u julu i avgustu 2021. godine sa 137 novih publikacija.

Spisak pribavljenih publikacija nalazi se u prilogu obavještenja.

Broj posjeta : 41