Rektorat, 02.06.2017

Pomorska bibliotekaX

Pomorska biblioteka je zajednička biblioteka Pomorskog fakulteta u Kotoru i  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, takođe u Kotoru. Odnedavno se u sastavu Pomorske biblioteka nalazi i dislocirano odjeljenje biblioteke Instituta za biologiju mora u Kotoru.

Pomorska biblioteka osnovana je 1959, i jedna je od prvih visokoškolskih biblioteka na Univerzitetu Crne Gore. Njeno osnivanje, razvoj i djelovanje usko su vezani za sve promjene kojima je bila izložena pomorska privreda i pomorsko školstvo Crne Gore, počevši od druge polovine XX vijeka pa sve do danas. Pomorska biblioteka otpočela je rad sa malom zbirkom stručne literature na našem i stranim jezicima, da bi najveći prosperitet doživjela krajem sedamdesetih godina, kada je zahvaljujući kapetanu Božu Dabinoviću, brodovlasniku iz Monaka, bibliotečki fond preseljen u posebnu zgradu, u kojoj se i danas nalazi. Ova zgrada važan je kulturno-istorijski spomenik Crne Gore, jer je u njoj izglasano ujedinjenje Boke Kotorske i Crne Gore oktobra 1813. godine. Zgrada Pomorske biblioteke poznata je i kao zgrada Centralne komisije, jer je u njoj formirana zajednička vlada pod nazivom Centralna komisija (predsjedavao je Petar I Petrović). Sjećanje na dešavanja vezana za ujedinjenje Boke i Crne Gore, u kojima je zgrada Biblioteke poslužila kao pozornica jednog od najznačajnijih istorijskih događaja na našim prostorima s početka XIX vijeka, čuva se u memorijalnoj sobi Pomorske biblioteke. U arhitektonskom pogledu zgrada je tipična dobroćanska dvospratna kapetanska palata iz 18. vijeka, koja jednostavnošću linija i atraktivnošću lokacije intrigira ne samo čitaoce već i turiste.

Pomorska biblioteka nalazi se u Dobroti, između crkve Sv. Matije i naselja Kamp. Udaljena je od zgrade Pomorskog fakulteta 1.5 km, i oko 4 km od Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, odnosno nešto manje od 1 km od Studentskog doma „Spasić-Mašera“. 

Biblioteka raspolaže čitaoničkim prostorom sa petnaest mjesta. Namijenjena je studentima, polaznicima kurseva, nastavnom osoblju i saradnicima oba fakulteta u Kotoru.

Pomorska biblioteka je savremena, stručna, visokoškolska biblioteka koja raspolaže sa oko 10 hiljada naslova i više od 15 hiljada biblitečkih jedinica.

Korisnicima je na raspolaganju elektronski (online) katalog COBISS.CG (http://vbcg.vbcg.me/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=20013&lani=SR), a u pripremi je i drugi elektronski katalog pod nazivom Centralni katalog pomorstva Crne Gore (CKPCG).


Radno vrijeme:
radnim danima od 8:00 do 16:00 sati.

Adresa:

Pomorska biblioteka
Dobrota 171
85330 Kotor
Crna Gora
tel. +382 32 330970

Kontakt: 

 

Nataša Gobović, viša bibliotekarka

natasa.gobovic@ac.me

 

Ana Kerndl, bibliotekarka

fzthbibl@ac.me