Osnovne informacije

07.06.2017


Univerzitet Crne Gore
VALJCI ZA KONTROLU SILE KOČENJA

VALJCI ZA KONTROLU SILE KOČENJA

ANALIZATOR GASOVA KOJI RADI NA PRINCIPU INFRACRVENE SPEKTROFOTOMETRIJE

ANALIZATOR GASOVA KOJI RADI NA PRINCIPU INFRACRVENE SPEKTROFOTOMETRIJE

OPACIMETAR

OPACIMETAR

REGLOSKOP

REGLOSKOP

Univerzitet Crne Gore

Naučno-istraživački rad naučnih radnika i istraživača Mašinskog fakulteta i saradnja sa privredom i drugim organizacijama odvija se u okviru centara i laboratorija za istraživačku i stručnu djelatnost.

Centar za motore i mobilne mašine je formiran početkom devedesetih godina, da bi nakon skoro petnaest godina postojanja prerastao u Centar za motore i vozila. U okviru Centra je do danas realizovan veći broj naučno-istraživačkih projekata i uspostavljena široka saradnja sa korisnicima rezultata osnovnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja kao i sa korisnicima stručnih usluga i to najviše u oblasti motornih vozila, a zatim i u drugim oblastima tehničkih nauka. Paralelno sa intenziviranjem naučno-istraživačkog i stručnog rada Centar je opreman odgovarajućom opremom, mjernim aparaturama i instrumentima. Za smještaj cjelokupne opreme, za izvođenje svih laboratorijskih ispitivanja, mjerenja i kontrolisanja, kao i za rad saradnika,

Centar raspolaže ukupnom radnom površinom od 1920 m2. Centar, u skladu sa Pravilnikom o naučnoistraživačkoj i stručnoj djelatnosti Mašinskog fakulteta, pored svoje opreme, prema potrebama, može koristiti i opremu i uređaje koji su locirani u drugim centrima i laboratorijama. 

Članovi Centra za motore i vozila su 2005. godine formirali Laboratoriju za pregled mjerila u drumskom saobraćaju. Laboratorija je akreditovana od strane Akreditacionog tijela Crne Gore u skladu sa standardom MEST EN ISO/IEC 17025 i predstavlja prvu akreditovanu laboratoriju na Univerzitetu Crne Gore.

Obim akreditacije Laboratorije obuhvata:

 

Oblast akreditacije

Mjerna veličina/    predmet kalibracije

Mjerno područje/opseg

Mogućnost mjerenja/CMC

Metoda  kalibracije

1.

Snaga i sila

Valjci za kontrolu     sile kočenja

0¸40 kN

2%

Metrološko uputstvo za pregled uređaja sa valjcima za proveru sile kočenja po obodu točkova kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila - Glasnik Saveznog zavoda za mere i dragocene metale br. 4/92

2.

Hemija

Analizatori gasova   koji rade na principu infracrvene spektrofotometrije

0¸10 %CO

3%

Metrološko uputstvo za pregled analizatora gasova - Glasnik Saveznog zavoda za mere i dragocene metale br. 4/89

3.

Hemija

Opacimetri

0¸100%

1%

Metrološko uputstvo za pregled opacimetara - Glasnik Saveznog zavoda za mere i dragocene metale br. 4/95

4.

Optika

Regloskopi

0¸240 lux

3%

Metrološko uputstvo za pregled regloskopa - uređaja za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu - Glasnik Saveznog zavoda za mere i dragocene metale br. 3/00

 

Osoblje laboratorije čine:

R.br.

Ime i prezime

Zvanje

Stepen stručne spreme

Radno mjesto

Na poslovima kalibracije angažovan od

1.

Radoš Bulatović

dipl.maš.ing.

Redovni profesor

visoka

Rukovodilac

1992 godina

2.

Jovanović Janko, dipl.maš.ing.

Redovni profesor

visoka

Zamjenik Rukovodioca

1992 godine

3.

Vladimir Pajković, dipl.maš.ing.

Vanredni profesor

visoka

Ovlašćeno lice

1992 godine

4.

Radoslav Tomović, dipl.maš.ing.

Vanredni profesor

visoka

Ovlašćeno lice

1995 godine

5.

Radoje Vujadinović, dipl.maš.ing.

Vanredni profesor

visoka

Ovlašćeno lice

1999-2007 i od 2014 godine

6.

Sreten Simović, dipl.maš.ing.

Docent

visoka

Ovlašćeno lice

1995 godine

7.

Milanko Damjanović, dipl.maš.ing.

Docent

visoka

Ovlašćeno lice

1995 godine

8.

Bertanjoli Miroslav

Viši laborant

srednja

Radnik prateće djelatnosti

1992 godine

Laboratorija za pregled mjerila u drumskom saobraćaju je smještena je u prizemlju zgrade tehničkih fakulteta.

Podaci za kontakt:

Naziv:    Univerzitet Crne Gore

             Mašinski fakultet - Podgorica

             Laboratorija za pregled mjerila u drumskom saobraćaju

Adresa:  Podgorica, Cetinjska br. 2, 81000 Podgorica

Telefon: ++382 20 243-019, ++382 78 107-335

Faks:     ++382 20 243-019

E-mail:   lpmds@ac.me

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.