Rektorat, 03.08.2017

Pretraga partnera za naučnu saradnju na "Participant Portalu" Evropske komisijeX

Evropska komisija je aktivirala novi servis za pretragu partnera na svom sveobuhvatnom "Research Participant" portalu. Funkcija pretraživanja je zasnovana na podacima iz baze podataka korisnika, uključujući ključne riječi iz profila organizacije i projekata u kojima je učestvovala, što ukazuje na oblasti ekspertize.

Pozivamo sve potencijalne učesnike u Horizont 2020 projektima da prilikom traženja adekvatnih partnera i konzorcijuma konsultuju ovaj veoma koristan  servis: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html

Dokumenti