Rektorat, 16.07.2017

Obuka u Budimpešti 

Trening profesora kineskog jezika u Budimpešti organizovan je od strane Uprave Konfucijevih Instituta, Hanbana.

U Budimpešti, na Univerzitetu Eötvös Loránd ili ELTE, pri Institutu Konfucije i Odsjeku za kineski jezik i književnost, osnovan je 2014. godine i Centar za obuku profesora kineskog jezika iz Centralne i Istočne Evrope. Pomenuti Centar, pored brojnih ostalih aktivnosti koje organizuje, dva puta godišnje postaje i domaćin konferencije i obuke za profesore kineskog jezika, s ciljem da se razmijene iskustva i unaprijedi metodika nastave kineskog jezika na evropskim univerzitetima i školama. Ove godine, u trajanju od 2. do 7. oktobra, imala sam priliku da i ja budem dio ove edukativne manifestacije i ocijenila bih cijeli program izuzetno uspješnim. Ne samo da sam imala čast da slušam predavanja i savjete nekih od najeminentnijih evropskih sinologa (poput Joela Bellassena, autora velikog broja modernih udžbenika kineskog jezika), razmjenim korisna iskustva i kontakte sa ostalim kolegama iz regiona i ostalih evropskih zemalja, već sam imala priliku i da uživam u šetnji ulicama prekrasne Budimpešte i zaista bih pohvalila organizaciju domaćina koja je bila besprekorna. U budućnosti ću zasigurno primijeniti mnogo toga što sam naučila na ovogodišnjoj konferenciji i unaprijediti kvalitet svojih časova. Zahvaljujem se Institutu Konfucije na Univerzitetu Crne Gore što mi je pružio šansu i podršku da učestvujem na ovoj, za sve profesore kineskog jezika, značajnoj konferenciji.

Mila Zeković

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print