Rektorat

Kurs kineskog jezika   

Institut Konfucije na Univerzitetu Crne Gore (黑山大学孔子学院) organizovaće u ljetnjem i zimskom semestru kurseve kineskog jezika različitih nivoa. Svi kursevi jezika traju tri mjeseca. Nastava na kursevima se održava dva puta nedeljno radnim danima u poslijepodnevnim terminima. Kursevi kineskog jezika održavaju se u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, u učionicama Instituta koje su opremljene najsavremenijom jezičkom laboratorijom. Nastavu drže profesori kineskog jezika iz Kine. Za svaki nivo kursa brižljivo se bira odgovarajući udžbenik iz fonda nastavnog materijala koje dostavlja Nacionalna kancelarija NR Kine za učenje kineskog jezika kao stranog (Hanban). Na kraju izabranog kursa, polaznici polažu ispit i dobijaju sertifikat Instituta Konfucije na Univerzitetu Crne Gore, koji potvrđuje određeni nivo znanja kineskog jezika.

 

Početni I / Početni II / Početni III

Polaznici uče da na jednostavan način izraze svoje mišljenje, osećanja i potrebe, uspostave osnovnu konverzaciju i pišu elementarne kineske karaktere i rečenice. Materijal koji se koristi u nastavi je Contemporary Chinese 1 i Contemporary Chinese 2.

Srednji I / Srednji II / Srednji III

Polaznici poboljšavaju svoju sposobnost konverzacije, čitanja i pisanja kineskih karaktera. Uče da se tečno izražavaju, čitaju i pišu. Materijal koji se koristi u nastavi je Contemporary Chinese2 iContemporary Chinese 3.

Viši I / Viši II / Viši III

Polaznici poboljšavaju svoje izražavanje o opštim temama, uče da se tečno izraze usmeno i pismeno, kao i da čitaju opšte i jednostavnije književne tekstove. Materijal koji se koristi u nastavi je Contemporary Chinese 4.

 

Pored kurseva kineskog jezika za studente i odrasle, držaće se kursevi u okviru srednjih i osnovnih škola, kao i vrtića. Postoji mogućnost za organizovanje specijalnih kurseva kineskog jezika za biznis korisnike, turističke vodiče, itd.

 

Institut Konfucije na UCG nastojaće da održava promotivne cijene kurseva. Poseban popust ostvariv je za studente, kao i učenike srednjih i osnovnih škola. Cijena tromjesečnog kursa za studente Univerziteta Crne Gore je 50 eura, 60 eura za studente ostalih univerziteta, 80 eura za sve ostale. Kurs  se održava dva puta nedjeljno po sat i po, a udžbenici su besplatni.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print