Rektorat

Konkurs za razmjenu za Univerzitet u Marburgu (Njemačka)_sve oblasti_rok za prijavu 15.novembar 2021.
Image

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Marburgu, Njemačka

www.uni-marburg.de

 

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Marburgu u akademskoj 2021/2022. godina;

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti, akademsko i administrativno osoblje svih fakulteta UCG;

 

Nivo studija: Osnovne/Master

Oblast studija:  sve (prije prijave, provjeriti da li postoji ta oblast studija na Univerzitetu Marburg)

Broj stipendija: 7

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika (B2) 
 5. CV u Europass formatu motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Predlog Ugovora o učenju (sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu; Ugovor je sklon izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog)
 7. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 8. Kopija pasoša
 9. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 10. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

 

*Napomena

Student prilaže dokaz o potrebnom znanju jezika (potvrdu), a dodatno se boduju sljedeći sertifikati:

Engleski jezik: TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE

Njemački jezik: Goethe sertifikat

Francuski jezik: Delf/Dalf

Španski: Dele

Italijanski: Cils, Celi

 

NapomenaStudentima se preporučuje da posjete web-sajt univerziteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Korisni linkovi:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija-i-uputstva

 

OSOBLJE

Broj dostupnih mjesta

Projekat 2019: Mobilnost u svrhu držanja nastave ili usavršavanja:  6 mjesta (6 STA ili STT), mjesta se moraju iskoristiti najkasnije do 31.jula 2022.

Projekat 2020: Mobilnost u svrhu držanja nastave ili usavršavanja:   4 mjesta (4 STA ili STT), mjesta se moraju iskoristiti najkasnije do 31.jula 2023.

 

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA) i mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja (Training mobility - STT)

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
 3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou; Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

5) Kolege iz Marburga zahtijevaju prihvatno/pozivno pismo od strane kontakt osobe kolege iz Marburga (tom prilikom je potrebno poslati CV, planirane aktivnosti, i sl. https://www.uni-marburg.de/en/university/institutions), a koje se takođe mora priložiti uz navedenu dokumentaciju;

Administrativno osoblje - Mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

 1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
 2. CV (u Europass formatu) 
 1. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                                

          1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

          2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

          3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

      4) Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou.

       5) nacrt plana aktivnosti koje će se sprovesti tokom 5 dana boravka na nekom od odsjeka partnerskog univerziteta;

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

NAPOMENA: Prije prijave, administrativno osoblje mora naći kontakt osobu koja će mu biti domaćin tokom svih 5 dana boravka na partnerskom univerzitetu; Više informacija dobiti putem maila: Erasmus-partnercoutries@verwaltung.uni-marburg.de 

Takođe, u sklopu prijave, potrebno je dostaviti nacrt aktivnosti koje kandidat planira sprovesti tokom boravka; Boravak mora biti planiran minimum 10 nedjelja prije same nominacije, odnosno, selekcije od strane partnera;

Koristan link:

 

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 15.novembar 2021.

Broj posjeta : 80

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.