Rektorat

Konkurs za razmjenu na Univerzitet u Bolonji_Mašinstvo_rok za prijavu 10.novembar 2021.
Erasmus + konkurs za Univerzitet u Bolonji, Italija

https://www.unibo.it/en

 

Po osnovu institucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu u akademskoj 2021/22.

 

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko osoblje Mašinskog fakulteta

 

OSOBLJE

Broj i svrha mobilnosti:

3 mobilnosti u svrhu držanja nastave (3 STA)

2 mobilnosti u svrhu usavršavanja (2 STT)

Trajanje mobilnosti: 7 dana (5 + 2 dana za put)

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Akademsko osoblje - Mobilnost u svrhu držanja nastave (Teaching mobility -STA) i mobilnost u svrhu usavršavanja (Training mobility - STT)

  1. Plan rada (Mobility agreement) sa jasno razrađenim planom aktivnosti, potpisanim od strane kandidata i dekana, uz predloženi termin boravka. Obrazac plana rada je dostupan na linku: https://bit.ly/2GjJC9v
  2. CV (u Europass formatu) sa listom publikacija 
  3. Motivaciono pismo u kome je potrebno navesti i:                                              

        1) Da li je kandidat prethodno koristio Erasmus+ mobilnost     

        2) Korist za budući rad u ustanovi                                                                               

        3) Način i oblik diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu       

        4. Za mobilnost koja podrazumijeva usavršavanje obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B1 nivou; Za mobilnost koja podrazumijeva držanje nastave obavezno je poznavanje engleskog jezika na najmanje B2 nivou ili poznavanje jezika države u koju kandidat odlazi na najmanje B2 nivou.

       5. Pozivno pismo od strane profesorice Ane Pavlovic sa Univerziteta u Bolonji: https://www.unibo.it/sitoweb/ana.pavlovic

 

Napomena: Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati.

Postupak prijave:

Potrebnu dokumentaciju je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti.

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj procedure apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je 10. novembar 2021.

Broj posjeta : 108

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.