Rektorat, 04.12.2017

Konkurs za razmjenu sa Opole univerzitetom u PoljskojErasmus + konkurs za Opole univezitet u Poljskoj

 www.erasmusplus.uni.opole.pl

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Opolama u akademskoj 2017/2018. godini (ljetnji semestar).

 

Za mobilnost se mogu  prijavljivati studenti i akademsko/administrativno osoblje Fakulteta političkih nauka, Muzičke akademije i Filozofskog fakulteta  kao i administrativno osoblje svih jedinica (trening mobilnost)

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

 

Nivo studija: Osnovne, master

 

Oblasti studija: sociologija, političke nauke i muzika

 

Broj stipendija: 2

 

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV (Europass format) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Sken pasosa

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Opolama, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni za mobilnosti, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac Ugovora o učenju i CV –a možete naći ovdje:

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Mobilnost za akademsko osoblje

 

 

Broj stipendija:

3 training (sve jedinice);  

5 teaching (FPN, Muzicka akademija i Filozofski fakultet-smjer:sociologija)

 

Oblasti studija: sociologija, političke nauke i muzika

 

 

Trajanje mobilnosti:  5 dana + 2 dana za put

 

 

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka i CV na engleskom jeziku

 

Formu planova rada možete naći na linku : http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Dokumentaciju (u jednom pdf fajlu)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za medjunarodnu saradnju matičnog fakulteta .

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je  13 . decembar 2017.  (ukljucujuci i taj dan)

 

 

 

Dokumenti