Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Tsenov ekonomskim fakultetom u Svištovu, Bugarska (2.poziv za razmjenu u ljetnjem semestru)Erasmus + konkurs za Tsenov ekonomski fakultet u Svištovu, Bugarska

 https://www.uni-svishtov.bg/ 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Bugarskoj u ljetnjem semestru 2017/2018. godine

 

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko osoblje Ekonomskog fakulteta

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne studije/ Magistarske /Doktorske

 

Broj stipendija: 1

Trajanje mobilnosti: 4 mjeseca

Oblast studija: Ekonomija

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedenu na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedeno na engleski jezik
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV u Europass formatu i motivaciono pismo
  5. Sken pasoša

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Bugarskoj, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac za Ugovor o učenju možete naći ovdje:

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

Studenti doktorskih studija mogu se prijaviti i u cilju istraživanja. Dokumenta koja je potrebno da podnesu su sljedeca:

  • Plan rada istrazivanja uz predlozenu temu teze potpisan od strane mentora na maticnom fakultetu
  • CV
  • Motivaciono pismo
  • Sken pasosa

 

Mobilnost za akademsko osoblje

Broj stipendija: 1 Teaching stipendija

Oblasta studija: ekonomija

Trajanje mobilnosti:  7+2 travel dana

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka i CV na engleskom jeziku

Obrazac za plan rada:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

Dokumentaciju  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 15. januar 2018.

 

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print