Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nysi_ekonomija_rok za prijavu 14/11/2018_SECOND CALL
Erasmus + konkurs za Univerzitet u Nisi, Poljska

http://www.pwsz.nysa.pl/

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs razmjenu sa Univerzitetom u Nisi u Poljskoj u akademskoj 2018/2019 godine

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti  Ekonomskog fakulteta UCG (PRIMIJENJENE STUDIJE).  

 

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne studije

 

Broj stipendija: 3

 

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV u Europass formi  i motivaciono pismo
  5. Sken pasoša

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Nisi, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

 

 

Dokumentaciju (U JEDNOM PDF FAJLU!) je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 14.11.2018