Rektorat, 24.01.2019

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Saimi_Turizam i hotelijerstvo_1. mart (staff) i 1 april (studenti) 2019.Erasmus + konkurs za Saima Univerzitet u Finskoj

www.saimia.fi

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Saima Univerzitetu primijenjenih nauka u Finskoj u akademskim  2018/19. i 2019/2020 . godinama

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko/ administrativno osoblje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo UCG

 

 

Broj stipendija:

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne, master  studije

 

Broj stipendija: 3

 

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu na osnovnim i magistarskim studijama  potrebno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  3. Dokaz o znanju engleskog
  4. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  6. Kopija pasoša
  7. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
  8. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Saimi, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni od strane Univerziteta u Saimi, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom jedinice u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja i potpisan od strane istog.

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

Ugovor o studiranju i format CV-a možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Mobilnost za osoblje

 

Mobilnost u svrhu predavanja/obuke:  4 x 5 dana + 2 dana za putovanje

 

NAPOMENA1: SVE MOBILNOSTI SE MORAJU REALIZOVATI DO 30. JULA 2019.

 

NAPOMENA 2: KANDIDATI KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA TEACHING MOBILNOST, MORAJU REALIZOVATI MOBILNOSTI DO 4. MAJA 2019., S OBZIROM DA TADA PRESTAJU PREDAVANJA NA UNIVERZITETU U SAIMI

 

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

  • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja fakulteta, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku uz listu publikacija, motivaciono pismo i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete (poželjno)

Obrazac za plan rada  kao i sva druga korisna dokumenta za apliciranje možete preuzeti ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Postupak prijave:

 

Potrebnu dokumentaciju  SVE U JEDNOM PDF FAJLU je potrebno dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta, ili prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja;

 

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 pd 27.12.2018.godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. 

 

Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je  univerzitetu domaćinu koji vrši konačni izbor kandidata.

 

Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da pristupi daljoj proceduri  apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati mailom (on-line prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije fakultetima je  1. april 2019. za STUDENTE,  dok je za osoblje 1. mart 2019.