Rektorat, 10.05.2019

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Oradea, Rumunija_ rok 24. maj 2019Erasmus + konkurs za Univerzitet Oradea, Rumunija

www.uoradea.ro 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu Oradea u zimskom semestru u akademskoj 2019/2020 godini.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Fakulteta političkih nauka, Istorijski institut i Filozofski fakultet (Istorija)

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne/Magistarske

Oblast studija:  Političke nauke i Istorija

Broj stipendija: 1

Trajanje mobilnosti: 1 semestar

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
  3. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  4. Dokaz o znanju engleskog jezika
  5. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
  7. Kopija pasoša
  8. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
  9. Ukoliko je je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta Oradea, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet.

 

Formu ugovora o učenju mozete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Osoblje:

Broj stipendija:

 

Mobility for teaching/training: 2 x 5 dana + 2 dana za put

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

  • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka, CV sa listom publikacija, motivaciono pismo i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete (nije obavezno).

 

 

Korisni linkovi : https://www.uoradea.ro/Erasmus+Incoming+Students

 

Dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU) je potrebno dostaviti prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je  24. maj 2019. godine

 

 

 

Broj posjeta : 356