Važne napomene za mobilnost studenata
  • Period u kojem se ostvaruje mobilnost može biti najduže tri semestra, zavisno od uslova propisanih institucionalnim sporazumom po osnovu kojeg se ostvaruje mobilnost.

 

  • Odlazni student može u toku istog ciklusa studija više puta učestvovati u različitim programima mobilnosti, u skladu sa pravilima odgovarajućeg sporazuma, s tim da ukupno trajanje mobilnosti ne može biti duže od polovine trajanja studijskog programa koji je upisao.

 

  • Ugovor o studiranju (učenju), može se mijenjati samo uz saglasnost svih potpisnika, a izmjene i dopune moraju biti u pisanom obliku, registrovane najkasnije osam nedjelja nakon dolaska studenta u instituciju domaćina.

 

  • Nakon završetka mobilnosti, student je obavezan da, najkasnije u roku od 45 dana, prodekanu za međunarodnu saradnju matične jedinice, odnosno prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna mobilnost, dostavi prepis ocjena sa institucije domaćina.

 

  • Svi predmeti navedeni u konačnoj verziji Ugovora o učenju (Learning Agreement) moraju biti navedeni i u Prepisu ocjena (Transcript of Records), bez obzira da li su svi predmeti na univerzitetu domaćinu položeni ili ne (Ukoliko student nije položio predmet, u Prepisu ocjena treba da bude naveden sa naznakom da nije položen,  a nikako da bude izostavljen).

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.