Rektorat

Konrad AdenauerKonrad Adenauer je njemačka fondacija koja nudi stipendije društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorandima.

Uslovi:

·  Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija kao i postdiplomci i doktorandi

·  Donja granica prosjeka na studijama je 8.5

·  Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika

·  Starosna granica kandidata je do 30 godina

·  Kandidat ne smije biti u radnom odnosu

Potrebna dokumentacija za konkurs:

·  Popunjen prijavni formular

·  CV

·  Motivaciono pismo

·  Potvrda o položenim ispitima

za postdiplomske/doktorske studije dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu na postdiplomske/doktorske studije

·  Dvije akademske preporuke

·  Jedna preporuka koj se odnosi na društveni ili politički angažman (preporuka iz stranke,  NVO ili studentske organizacije)

·  Fotografija novijeg datuma

·  Ostale diplome/sertifikati

Rokovi za prijave su u junu svake godine.

Više informacija na: www.kas.de/wf/en/42.37/

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print