Rektorat, 12.09.2017

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici, rok 30.oktobar 2017. godineErasmus + konkurs za Univerzitet u Nici

www.unice.fr 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet  Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Nici u akademskoj 2017/2018. godini.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje svih fakulteta UCG

Dostupne su sljedeće stipendije:

Osnovne studije: 4 stipendije (5 mjeseci)

Osnovne/magistarske studije: 1 stipendija (10 mjeseci)

Magistarske studije: 5 stipendija (5 mjeseci)

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom/ francuskom jeziku
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom/francuskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju francuskog jezika (Nivo: B1 nivo za studente osnovnih studija i B2 nivo za studente magistarskih studija)
  4. CV (europass forma- nalazi se na sajtu UCG) i motivaciono pismo na engleskom/francuskom jeziku
  5. Sken pasoša

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu,ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Nici, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Obrazac za Ugovor o učenju i formu CV-a u Europass formatu možete naći ovdje: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

Nivo studija: Doktorske studije

Broj stipendija: 4, od čega se dvije realizuju na Univerzitetu u Nici, a dvije na Univerzitetu

Azurna obala

Trajanje mobilnosti: 10 mjeseci

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

  • Potvrdu o prijavljenoj tezi
  • Plan istraživanja preveden na engleski jezik
  • CV i preporuku mentora na engleskom jeziku

Napomena: Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Međutim, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali takvi studenti su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na doktorskim studijama Potrebno znanje jezika: A2 nivo francuskog jezika ili B2 engleskog jezika 

Korisni link: http://unice.fr/en/international/international-students 

Mobilnost za akademsko/administrativno osoblje

Oblasta studija: sve oblasti

Broj stipendija:

2 mobilnosti po 7 dana (uključujući dane puta) za teaching ili training;

2 mobilnosti po 9 dana za teaching

2 mobilnosti po 12 dana za training

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

  •  Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete
  • Potrebno znanje jezika: A2 nivo francuskog jezika ili B2 engleskog jezika

Obrazac za plan rada kao i sva druga korisna dokumenta za apliciranje možete preuzeti ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija 

 

NAPOMENA:

- moguće je promijeniti i trening mjesta za osoblje u mjesta za teaching i obratno; 

Dokumentaciju (sve u jednom PDF FAJLU, suprotnom se aplikacija neće razmatrati!) je potrebno poslati na e-mail adresu: irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta. Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan. Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 28. septembar 2017. za studente, a 30.oktobar 2017. godine za akademsko i administrativno osoblje

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print