Rektorat, 12.09.2017

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Zagrebu, rok 23. oktobar 2017.Erasmus + konkurs za Univerzitet u Zagrebu

 www.unizg.hr

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Zagrebu  u akademskoj 2017/2018. godini.

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Tehničkih fakulteta (Elektrotehnički, Mašinski, Gradjevinski, Biotehnički, Metalurško-tehnološki), Fakulteta za pomorstvo, Muzičke akademije i Fakulteta za sport.

 

Nivo studija: Osnovne (osim studenti prve godine), master studije i doktorske

 Broj stipendija: 2

 Trajanje mobilnosti: 5  mjeseci

 Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

 Uvjerenje o prosječnoj ocjeni

  1. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija
  2. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  3. CV (Europass format) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  4. Pismo preporuke od profesora

 Napomena1: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 Napomena2: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Zagrebu, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac za Ugovor o učenju možete naći ovdje:

 http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 Napomena3: Dokumenta ne moraju biti prevedena na engleski jezik i nije potreban dokaz o znanju  engleskog jezika

 Nivo studija: Doktorske studije

 

Za prijavu kandidata na doktorskim studijama  potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

Potvrdu o prijavljenoj tezi

Plan istraživanja

CV (Europass format) i preporuku mentora

Pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete

Napomena1: Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Međutim, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali takvi studenti su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na doktorskim studijama

Napomena2: Svi dokumenti mogu biti na crnogorskom jeziku i nije potrebna potvrda o  engleskom jeziku; studenti doktorskih studija  mogu slušati i programe doktorskog studija u Zagrebu (ne samo raditi istraživanje u svrhu doktorskog rada

 Mobilnost za akademsko osoblje

 Broj stipendija:

 Mobility for teaching: 2x 5 dana

Training mobility: 1 stipendija (administrative staff - IRO)

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

  • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka, CV i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete
  • Plan rada možete naci ovdje: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Dokumentaciju (dokumentacija MORA  biti u jednom PDF fajlu)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 23. oktobar 2017.

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print