Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Saima u Finskoj, rok 15. oktobar 2017.Erasmus + konkurs za Saima Univerzitet u Finskoj

www.saimia.fi 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Saima Univerzitetu primijenjenih nauka u Finskoj

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo UCG

Dostupne su sljedeće stipendije:

 Nivo studija: Osnovne studije

Broj stipendija: 2

 Trajanje mobilnosti: 4 mjeseca

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV u Europass formi  i motivaciono pismo
  5. Sken pasoša

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Saima Univerziteta , kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Mobilnost za akademsko osoblje

 Mobilnost u svrhu predavanja:  3 x 5 dana + 2 dana za putovanje

Mobilnost u svrhu obuke: 2 x 5 dana + 2 dana za putovanje

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

  • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete

Obrasce za plan rada mozete naci ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacij

 Dokumentaciju (U jednom PDF fajlu!)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta u terminu prijema studenata.

 Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumenata je: 15. oktobar 2017.

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print