Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nisi, Poljska, 31. oktobar  2017.Erasmus + konkurs za Univerzitet u Nisi, Poljska

http://www.pwsz.nysa.pl/

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Nisi u akademskoj 2017/2018. godini.

 Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Ekonomskog fakulteta UCG i administrativno osoblje (svih fakulteta).

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 Mobilnost za studente:

 oblast: Ekonomija

 Broj stipendija : 1 x 5 mjeseci

 Nivo studija: Osnovne, magistarske

 Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV u Europass formatu i motivaciono pismo
  5. Sken pasoša

 Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Nisi, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Sve potrebne obrasce za prijavu možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Mobilnost za akademsko osoblje

 Broj stipendija:

Teaching: 2 x 5 dana + 2 dana za put

Training: 1 x 5 dana + 2 dana za put

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka i CV na engleskom jeziku, pozivno pismo institucije domacina

 Formular planova rada možete pronaći na sljedecem linku:

 http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Dokumentaciju (U JEDNOM PDF FAJLU!) je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me  i prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije  je  31. oktobar  2017.

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print