Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi, 31. oktobar 2017.Erasmus + konkurs za Univerzitet u Rigi

 http://rck.lv/en/erasmus/

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Rigi u ljetnjem semestru 2017/2018. godine

 

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko osoblje Arhitektonskog fakulteta

 Dostupne su sljedeće stipendije:

 Nivo studija: Osnovne studije/ Magistarske

 Broj stipendija: 1

 Trajanje mobilnosti: 4 mjeseca

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedenu na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedeno na engleski jezik
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV u Europass formatu i motivaciono pismo
  5. Sken pasoša

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Rigi, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

Obrazac za Ugovor o učenju možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/fajlovi/Ugovor%20o%20studiranju%20Erasmus+.pdf

 

Mobilnost za akademsko osoblje

 Broj stipendija: 1 training stipendija

 Oblast studija: Arhitektura

 Trajanje mobilnosti:  5 dana

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka i CV na engleskom jeziku

 

Obrazac za plan rada:

 http://www.ucg.ac.me/fajlovi/Ugovor%20o%20studiranju%20Erasmus+.pdf

 Dokumentaciju  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti Kancelariji prodekana za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta u terminu prijema studenata.

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 31. oktobar 2017.

 

 

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print