Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Temisvaru, Rumunija,1. novembar 2017. godineErasmus + konkurs za Univerzitet u Temišvaru

www.ri.uvt.ro

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Temišvaru u akademskoj  2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i osoblje Ekonomskog fakulteta UCG  

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: Osnovne, Master, Doktorske studije

 Oblasta studija: ekonomija

 Broj stipendija: 1

 Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

 

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik

    2.Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik

     3.Potvrdu o znanju engleskog jezika

  1. CV u Europass formatu (forma se nalazi na sajtu) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  2. sken pasosa

     

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Temišvaru, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac za Ugovor o učenju možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 Napomena (master studije): Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 Napomena (doktorske studije): Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Međutim, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali takvi studenti su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na doktorskim studijama

Koristan link:  http://ri.uvt.ro/erasmus-incoming-studenti/

 

Mobilnost za akademsko/administrativno  osoblje

 

TEACHING (ekonomija):

Broj stipendija:  2 stipendije x 5 dana

TRAINING:

Broj stipendija: 2 stipendije x  5 dana (može se prijaviti osoblje svih jedinica)

 Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

  • Plan rada potpisan od strane kandidata (formu mozete naci ovdje: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija) i prodekana za nastavu/ međunarodnu saradnju, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete

 

Dokumentaciju (sve u jednom PDF FORMATU!!)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 1. novembar 2017. godine

 

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print