Rektorat, 26.09.2017

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salzburgu, 30. oktobar 2017Erasmus + konkurs za Univerzitet u Salzburgu

www.uni-salzburg.at

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Salzburgu u akademskoj  2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i osoblje Fakulteta političkih nauka  

 Dostupne su sljedeće stipendije:

 Nivo studija: Osnovne, master

 Oblasta studija: Političke nauke

 Broj stipendija: 2

 Trajanje mobilnosti: 4 mjeseca

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku

 2.Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jezik

 3.Potvrdu o znanju engleskog jezika

 4.CV (EUROPASS FORMAT) i motivaciono pismo na engleskom jeziku

5.sken pasosa

 Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Salzburgu, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Napomena: Studenti osnovnih studija moraju imati osnovno znanje njemačkog jezika

Obrazac za Ugovor o učenju možete naći ovdje:

 http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 Napomena (master studije): Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

 Dokumentaciju (sve u jednom PDF FORMATU!!)  je potrebno poslati na e-mail adresu:irouom@ac.me,  i dostaviti prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 30. oktobar 2017.

 

 

 

 

Dokumenti