Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ređo Kalabriju,30. oktobar 2017.Erasmus + konkurs za Univerzitet u Reggio Calabriu

 www.unistrada.it

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu Per Strannieri „Dante Aligheri“  u ljetnjem semestru akademske 2017/2018. godine.

 Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Filološkog fakulteta

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 Nivo studija: Osnovne i master studije

 Broj stipendija: 3

 Trajanje mobilnosti: 6  mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

 

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom/italijanskom jeziku
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom/italijanskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju engleskog odnosno italijanskog jezika
  4. CV (Europass format) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Pismo preporuke od profesora (opciono)
  6. Sken pasoša

 

Napomena1: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 Napomena2: Ugovor o studiranju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Redjo Kalabriju, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac za Ugovor o studiranju (Learning agreement) možete naći ovdje:

 http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Dokumentaciju (dokumentacija MORA  biti u jednom PDF fajlu)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 30. oktobar 2017.

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print