Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Šćećinu, 5. novembar 2017.Erasmus + konkurs za Univerzitet u Šćećinu, Poljska

http://www.english.usz.edu.pl/

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Šćećinu u akademskoj 2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko/administrativno osoblje Prirodno-matematičkog fakulteta, Filološkog, Fakulteta za pomorstvo, Ekonomskog,  Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i Pravnog fakulteta UCG.

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 Nivo studija: Osnovne i Master

 Broj stipendija: 3

 Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV (u EUROPASS formatu) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Pismo preporuke od profesora
  6. Sken pasoša

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Šćećinu, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac za Ugovor o učenju, kao i ostala korisna dokumenta mozete naci ovdje:

 http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

Mobilnost za akademsko/administrativno osoblje:

 

Broj stipendija:

 3 stipendije (teaching)  x 5 dana

 2 stipendije (training) x 5 dana; Stipendije u svrhu obuke moguće je iskoristiti i za učešće u Staff Training nedjelji, koju organizuje Univerzitet u Šćećinu u maju/junu 2018. godine

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

  • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete
  • Obrasce za plan rada mozete naci ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 Dokumentaciju (u jednom PDF fajlu!)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti  prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

 Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata.

 

 Nakon završenog procesa selekcije studenti/ osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je: 5. novembar 2017.

 

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print