Rektorat, 04.10.2017

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Humbolt u Berlinu,20. oktobar  2017. godineErasmus + konkurs za Univerzitet  Humbolt u Berlinu

www.international.hu.berlin.de 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu Berlinu  u akademskoj 2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Filološkog, Fakulteta političkih nauka i Filozofskog fakulteta (moguće je proširiti listu oblasti na one za koje postoji interesovanje);

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 Nivo studija: Osnovne studije, master studije

 Oblasta studija: jezici, političke nauke, istorija

 Broj stipendija: 5

 Trajanje mobilnosti:  4 mjeseca

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski jezik
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV u Europass formi i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Pismo preporuke od profesora
  6. Sken pasoša

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta  u Berlinu , kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac za Ugovor o učenju možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 Mobilnost za akademsko osoblje

 

TEACHING/TRAINING

 Broj stipendija:   6 stipendija x 7 dana

 Oblast studija: jezici, političke nauke, istorija

 Napomena: Mobilnost za osoblje se može realizovati i u tekućem semestru.

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

 

 Dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU, I SUPROTNOM SE APLIKACIJA NECE RAZMATRATI)  je potrebno poslati na e-mail adresu: irouom@ac.me, i prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 20. oktobar  2017. godine

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print