Rektorat, 10.10.2017

Konkurs za razmjenu sa Ekonomskim univerzitetom u Katovicama, 10. novembar 2017.                                Erasmus + konkurs za Ekonomski univerzitet, Katowice                                             

www.ue.katowice.pl

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Katovicama u akademskoj 2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se može prijavljivati akademsko i administrativno osoblje Ekonomskog fakulteta

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Oblasti studija: Ekonomija; Biznis i administracija

 

Broj stipendija:

 

1 stipendija za teaching

1 stipendija za training

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka i CV na engleskom jeziku.

 

Obrazac za plan rada možete naći na linku: 

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Napomena za akademsko osoblje:

Akademsko osoblje pozvano je od strane Univerziteta u Katowicama da učestvuje u Međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Internet Communication Management“ u aprilu 2018. godine (ukoliko je zainteresovan, kandidat nora naglasiti to prilikom apliciranja)

Ukoliko se ipak kandidat prijavljuje samostalno, bez učešća u pomenutoj konferenciji, posjeta se može ostvariti od novembra do maja 2018., odnosno, u sljedećoj akademskoj godini.

 

Napomena za administrativno osoblje:

 

Poziva se administrativno osoblje da se prijavi na Erasmus + Staff Training Week koja je planirana da se održi u maju/junu 2018. godine na Univerzitetu u Katovicama (tačni datumi znaće se na kraju tekuće kalendarske godine). Ukoliko  je zainteresovan  za ovu mogućnost, kandidat mora naglasiti to prilikom prijave.

 

Dokumentaciju  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu  za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih koju šalje Kancelariji za međunarodnu saradnju, koja dalje prosljedjuje dokumentaciju Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije akademsko/administrativno osoblje se prijavljuje univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan, prateći instrukcije pomenutog univerziteta.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 10. novembar 2017.

 

 

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print