Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Rigi (Fakultet za sport i fizičko vaspitanje)Erasmus + konkurs za Univerzitet u Rigi

www.lspa.lv

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Rigi u ljetnjem semestru 2017/2018. godine

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko/administrativno  osoblje Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje

 

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne studije/ Magistarske studije

 

Broj stipendija:  3

 

Trajanje mobilnosti: 4 mjeseca

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedenu na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedeno na engleski jezik
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV u Europass formatu i motivaciono pismo
  5. Sken pasoša

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Rigi, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac za Ugovor o učenju možete naći ovdje:

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Mobilnost za akademsko osoblje

 

Broj stipendija:  2 training

 

Oblast studija: sport i fizičko vaspitanje

 

Trajanje mobilnosti:  7 dana

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka i CV na engleskom jeziku

 

Obrazac za plan rada:

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Dokumentaciju  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za medjunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 15. novembar 2017.

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print