Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Bratislavi (Građevina)Erasmus+ konkurs za Slovački univerzitet tehnologije (STU) u Bratislavi


http://www.stuba.sk/english/ects/ects-information-package/information-on-degreeprogrammes/
all-courses.html?page_id=6024


Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru
Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Slovačkom
univerzitetu tehnologije u Bratislavi u ljetnjem semestru akademske 2017/2018. godine.


Za mobilnost se mogu prijaviti studenti Građevniskog fakulteta
(oblasti: Građevinarstvo, Inženjerstvo vodnih resursa, Menadžment u građevinarstvu)


Broj studentskih stipendija: 5
Trajanje mobilnosti: 3 mjeseca
Iznos stipendije: 750 EUR/mjesec + 275 EUR putni troškovi


Nivo studija: Doktorske studije


Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Potvrdu o prijavljenoj tezi
2. Plan istraživanja na engleskom jeziku
3. CV i preporuku mentora na engleskom jeziku


Napomena: Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Na konkurs
se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na
doktorskim studijama.


Nivo studija: Magistarske studije
Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku


Napomena 1: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i prijavljuje se kako
bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu
navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.


Napomena 2: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali
se studentima preporučuje da posjete web-sajt Slovačkog univerziteta tehnologije u Bratislavi,
kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom
univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost
studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu
saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.


Formu Ugovora o učenju možete preuzeti ovdje („Ugovor o studiranju Erasmus+“):
http://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/centri/centar-za-medjunarodnusaradnju/
stipendije-i-mobilnost/korisna-dokumenta


Nivo studija: Specijalističke studije
Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na osnovnim i specijalističkim studijama
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku


Napomena 1: Ukoliko je kandidat položio ispite na specijalističkim studijama i prijavljuje se
kako bi studijski boravak iskoristio za izradu specijalističkog rada, neophodno je umotivacionom pismu navesti plan rada, odnosno oblast i temu specijalističkog rada.


Napomena 2: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali
se studentima preporučuje da posjete web-sajt Slovačkog univerziteta tehnologije u Bratislavi,
kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom
univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost
studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu
saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.


Formu Ugovora o učenju možete preuzeti ovdje („Ugovor o studiranju Erasmus+“):
http://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/centri/centar-za-medjunarodnusaradnju/stipendije-i-mobilnost/korisna-dokumenta


Nivo studija: Osnovne studije
Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:
1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni
2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija
3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
4. CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku


Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se
studentima preporučuje da posjete web-sajt Slovačkog univerziteta tehnologije u Bratislavi,
kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom
univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost
studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu
saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.


Formu Ugovora o učenju možete preuzeti ovdje („Ugovor o studiranju Erasmus+“):
http://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/centri/centar-za-medjunarodnusaradnju/
stipendije-i-mobilnost/korisna-dokumenta


Prijavnu dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU!) je potrebno poslati na e-mail adresu
irouom@ac.me i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta
(Građevniski fakultet UCG: prof.dr Biljana Šćepanović, biljanas@ac.me, biljazs38@gmail.com).
Matični fakultet sačinjava listu nominovanih kandidata koju šalje univerzitetu-domaćinu, gdje se
vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti se prijavljuju
univerzitetu-domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.
U slučaju prijave većeg broja studenata, prednost imaju studenti višeg nivoa studija,
odnosno studenti sa boljim prosjekom.


Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 30. oktobar 2017

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print