Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Sarlandu, NjemačkaErasmus + konkurs za Univerzitet u Sarlandu

 http://www.uni-saarland.de

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Sarlandu u akademskoj 2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje Pravnog, Medicinskog, Prirodno-matematičkog i Filološkog fakulteta UCG.

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne studije, magistarske, doktorske studije

 

Oblasti studija: Farmacija, pravo, biologija i jezici

 

Broj stipendija: 6

 

Trajanje mobilnosti: 5  mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta (osnovne i master studije):

 

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu naengleski jezik
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika ( minimum B1 nivo)
  4. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Pismo preporuke od profesora

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Saarlandu, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni od strane Univerziteta u Sarlandu, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

Ugovor o studiranju i format CV-a možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Mobilnost za akademsko osoblje

 

Broj stipendija:  2 x 7 dana (teaching)

 

Oblasti studija:Pravo, Farmacija, Jezici, Biologija

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

  • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete

Plan rada možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Dokumentaciju  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 20. novembar 2017.

 

 

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print