Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Hajdelbergu,Njemačkaza Univerzitet u Hajldelbergu

 www.uni‐heidelberg.de

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Hajdelbergu u akademskoj 2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko/administrativno osoblje Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka i  Filološkog fakulteta UCG.

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne, master

 

Oblasti studija: Ekonomija, jezici, političke nauke

 

Broj stipendija: 3

 

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta :

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni na engleskom jeziku
 2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
 3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
 4. CV (Europass format) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
 5. Sken pasosa

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Hajdelbergu, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost, ukoliko su prihvaćeni za mobilnosti, studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Obrazac Ugovora o učenju i CV –a možete naći ovdje:

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

Nivo studija: Doktorske studije

 

Oblasti studija: Ekonomija, jezici, politicke nauke

 

Broj stipendija: 1

 

Trajanje mobilnosti: 6 mjeseci

 

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta:

 

 • Potvrdu o prijavljenoj tezi
 • Plan istraživanja preveden na engleski jezik
 • Cv u Europass-u i preporuku mentora na engleskom jeziku
 • Pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete

Napomena: Prilikom nominacije prednost će imati studenti čija je teza prijavljena. Međutim, na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji nisu prijavili tezu, ali takvi studenti su dužni dostaviti prosječnu ocjenu na doktorskim studijama

 

Mobilnost za akademsko osoblje

 

 

Broj stipendija:  1 x 14 dana + 2 dana za put (training)

                             

 

Za prijavu je potrebno podnijeti:

 

 • Plan rada potpisan od strane kandidata i prodekana za nastavu, uz predloženi termin boravka, CV na engleskom jeziku i pozivno pismo od strane konktakt osobe sa fakulteta za koji se prijavljujete

 

 • Obrazac za Training mozete naći ovdje:

 

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

Korisni link:

https://www.uni-heidelberg.de/international/erasmus/incoming/index_en.html

 

 

Dokumentaciju  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je  3. novembar 2017.

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print