Rektorat

Konkurs za razmjenu sa NOVA Univerzitetom u LisabonuErasmus + konkurs za Univerzitet  NOVA u Lisabonu

www.unl.pt

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu Lisabonu u akademskoj 2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko/administrativno osoblje sljedećih jedinica: Pravnog fakulteta, Prirodnomatematičkog, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta, Likovne akademije, Fakulteta političkih nauka

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne studije, master, doktorske studije

 

Oblasta studija: Pravo, likovna umjetnost, političke nauke, prirodno-matematičke nauke, građevina i arhitektura

 

Broj stipendija za studente: 2

 

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Broj stipendija za profesore (teaching): 1

Broj stipendija za administrativno osoblje (training): 1

 

 

VAŽNO: SVE POTREBNE INFOMACIJE MOŽETE NAĆI NA SAJTU: http://icm2017.unl.pt/, GDJE SE TAKOĐE PODNOSE SVA DOKUMENTA, ODNOSNO, DIREKTNO SE NA SAJTU POPUNJAVA APLIKACIONI FORMULAR, NAKON ČEGA UNIVERZITET U LISABONU BIRA KONAČNE KANDIDATE.

 

 ROK ZA PRIJAVU: 17. novembar 2017. GODINE (uključujući i taj dan)

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print