Rektorat

Konkurs za razmjenu sa NOVA Univerzitetom u LisabonuErasmus + konkurs za Univerzitet NOVA u Lisabonu

www.unl.pt

 

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu Lisabonu u akademskoj 2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti i akademsko osoblje sljedećih jedinica: Pravnog fakulteta, Prirodnomatematičkog, Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta, Likovne akademije, Fakulteta političkih nauka i

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne studije, master, doktorske studije

 

Oblasta studija: Pravo, likovna umjetnost, političke nauke, prirodno-matematičke nauke, građevina i arhitektura

 

Broj stipendija za studente: 2

 

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Broj stipendija za profesore (teaching): 1

Broj stipendija za administrativno osoblje (training): 1

 

 

VAŽNO: SVE POTREBNE INFOMACIJE MOŽETE NAĆI NA SAJTU: http://icm.unl.pt/apply , GDJE SE TAKOĐE PODNOSE SVA DOKUMENTA, ODNOSNO, DIREKTNO SE NA SAJTU POPUNJAVA APLIKACIONI FORMULAR, NAKON ČEGA UNIVERZITET U LISABONU BIRA KONAČNE KANDIDATE.

 

ROK ZA PRIJAVU: 10. novembar 2017. GODINE (uključujući i taj dan)

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print