Rektorat

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u LjubljaniErasmus + konkurs za Univerzitet u Ljubljani

www.uni-lj.si

 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za razmjenu na Univerzitetu u Ljubljani u akademskoj  2017/2018. godini.

 

Za mobilnost se mogu prijavljivati studenti Ekonomskog fakulteta

 

Dostupne su sljedeće stipendije:

 

Nivo studija: Osnovne ili master studije

 

Oblast studija:Ekonomija

 

Broj stipendija: 1

 

Trajanje mobilnosti: 5 mjeseci

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokmenta:

 

  1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni prevedeno na engleski jezik

     2.Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija prevedenu na engleski  jezik

     3.Potvrdu o znanju engleskog jezika

  1. CV u Europass formatu i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  2. Pismo preporuke profesora
  3.   6.Sken pasoša

 

Napomena: Ukoliko je kandidat položio ispite na magistarskim studijama i  prijavljuje se kako bi studijski boravak iskoristio za izradu magistarske teze, neophodno je u motivacionom pismu navesti plan istraživanja, odnosno oblast i temu istraživanja.

 

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument prilikom prijave, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt Univerziteta u Ljubljani, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će, ukoliko budu prihvaćeni od strane Uvierziteta u Ljubljani, slušati i polagati na stranom univerzietu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa prodekanom za međunarodnu saradnju odnosno nastavu i potpisan od strane istog.

 

Sve potrebne obrasce za prijavu (forma CV –a i Learning agreement-a) možete naći ovdje:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/6489-korisna-dokumentacija

 

 

Korisni linkovi:

http://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/

 

https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/erasmus-plus-programme/international_credit_mobility/

 

faculty website:

http://www.ef.uni-lj.si/en

 

http://www.ef.uni-lj.si/content/static_english/international_office/exchange_students/ies.asp

 

 

Dokumentaciju (SVE U JEDNOM PDF FAJLU)  je potrebno poslati na e-mail adresu:

irouom@ac.me, i dostaviti prodekanu za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta.

 

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu u domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata. Nakon završenog procesa selekcije studenti/akademsko osoblje se prijavljuju univerzitetu domaćinu putem aplikacionog formulara koji će im biti naknadno dostupan.

 

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije matičnom fakultetu je 8. novembar 2017.

 

 

 

 

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print