Prirodno-matematički fakultet, 22.01.2018

Rezultati popravnih kolokvijuma I termin u januarskom rokuTijana Pavićević K2 20.2      ukupno 48.25 ocjena F+ (prelazna ocjena se može dobiti doradom seminarskog rada koja uključuje programsku realizaciju, rok dorade 01.02.2018 a u suprtonom može se raditi kolokvijum 03.02 u terminu ispitnog roka).

Marković Ban K2 21.9        ukupno 44.6 ocjena F

 

Đerković Petar K1 28.8     ukupno 78.1 ocjena C+ (prelazna ocjena se može dobiti doradom seminarskog rada koja uključuje programsku realizaciju, rok dorade 01.02.2018 a u suprtonom može se raditi kolokvijum 03.02 u terminu ispitnog roka).

Vuković Bogoljub K1 18.5  ukupno 40 ocjena F

 

Sve pritužbe i komentari uputiti predmetnom nastavniku na email igordj@ac.me zaključno sa 25.01.2018.

 

PREDMETNI NASTAVNIK