Prirodno-matematički fakultet, 12.11.2018

Termin nastave 19.11.2018Nastava 19.11.2018 počeće u 16.00 u računarskoj učionici Elektrotehničkog fakulteta.

Na četvrtom času planirane su dvije odbrane seminarskih radova.

19.00 Vuković Bogoljub

19.15 Radović Andrej

Planirano vrijeme odbrane je 9 minuta i 6 minuta za pitanja. Svi studenti su obavezni da odbrana seminarskih prisustvuju u aktivno učestvuju jer je jedan dio poenak za seminarske alociran za prisustvo i aktivno učešće u odbranama drugih kolega.

 

PREDMETNI NASTAVNIK