Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati kolokvijuma i najava nastave na fakultetu
Rezultati kolokvijuma održanog 16.4.2021. su objavljeni na ETF-OL platformi (https://bp.etf.ac.me/ol). Prijavite se, sa vašim nalogom, i dobićete informaciju o osvojenim poenima.

Narednog petka, 23.4.2021. vježbe će se izvoditi u računarskoj sali Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Vježbe će početi u 10:10 sati (prema rasporedu), a o detaljima će vas blagovremeno obavijestiti predmetni saradnik. Planirano je da se odradi više časova vježbi, jer do sada one nijesu mogle da se organizuju uživo.

Predavanja planirana za petak, 23.4.2021. će se održati online, preko ETF-OL platforme ali u pomjerenom terminu (poslije podne) da bi ste mogli ispratiti vježbe. Tačan termin online predavanja dobićete preko ETF-OL platforme.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr Miloš Daković

Broj posjeta : 124