Metalurško-tehnološki fakultet, 24.10.2017

Termini kolokvijuma iz fizikeОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

 

У табели су дати термини за оба колоквијума из физике.

 

 

колоквијуми

датум

вријеме

први колоквијум

16.11.2017

08:00

други колоквијум

21.12.2017

08:00

 

 

 

У Подгорици,                                                                 Сарадник у настави

24.10.2017                                                                         Крсто Ивановић