Metalurško-tehnološki fakultet, 09.09.2018

Metalurgija i hemijska tehnologija, nacin polaganja ispitaObavjestavaju se studenti da se ispit iz Matematike 1 i u drugom septembarskom roku sastoji od kolokvijuma i zavrsnog ispita. Moguce je polagati jedan ili oba dijela.