Metalurško-tehnološki fakultet, 11.06.2020

Popravni kolokvijum termin (za oba smjera)Popravni kolokvijum održaće se u terminu završnog ispita, 18. juna od 8 časova.

Studenti će imati mogućnost da rade i kolokvijum i završni ispit u navedenom terminu.

Bilo da se radi samo jedna od ove dvije ispitne provjere obavezno je da student dodje u 8 časova.

 

Broj posjeta : 192