Praktična nastava - onlajn gostujuća predavanja MSc Nikole Marvučića, oficira za elektrotehniku
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore u periodu od 30.04. do 11.5.2020. godine  uspješno su realizovana tri gostujuća predavanja MSc Nikole Marvučića oficira elektrotehnike (1st Electrical Engineer) na brodovima za kružna putovanja morem kompanije Royal Caribbean International.

Održana predavanja  su se odnosila na praktični dio nastave iz predmeta Brodska mjerenja i Brodski električni uređaji. Pored studenata druge godine akademskih studijskih programa Pomorska elektrotehnika i Boromašinstvo koji prate pomenute predmete, predavanjima su prisustvovali i studenti treće godine, kao i nastavnici i saradnici koji su uključeni u nastavni proces na ovim studijskim programima.

Na ovim predavanjima je kolega Nikola Marvučić kroz niz efektnih slajdova proveo prisutne kroz najvažnije sisteme na brodu, od mašinskog kompleksa, preko kontrolne sobe pa do komandnog mosta. Ukazao je na specifičnosti brodskog sistema, počev od položaja raznih elemenata i njihovog obilježavanja, pa sve do njihovog principra rada i održavanja. Takođe je ukazano na postojanje posebnih sistema za slučaj nužde koji se moraju, kao i ostali brodski sistemi, s posebnom pažnjom održavati i kontrolisati. Studenti su imali priliku da se upoznaju sa principima čitanja tehničkih nacrta i električnih šema, da uoče spoj između predavanja koja su imali priliku da čuju od svojih nastavnika i saradnika sa konkretnim praktičnim problemima sa kojima će se susresti od trenutka kada otpočnu svoje karijere na brodu. Nakon predavanja studenti su imali elektronske testove koji su na veoma dobar način procijenili njihovo stečeno znanje. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da su praktična onlajn predavanja realizovana veoma kvalitetno i da sa ovakvom saradnjom i načinom uključivaja stručnjaka iz prakse nastavljamo i dalje!

Nikola Marvučić je završio osnovne i master studije Elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu na Sveučilištu u Dubrovniku, a u periodu od novembra 2013. do januara 2015. je bio angažovan na Pomorskom fakultetu Kotor kao stručni saradnik na grupi predmeta vezanoj za oblast Brodske elektrotehnike.

Koristimo priliku da se zahvalimo kolegi Nikoli Marvučiću na kontinuiranom doprinosu u realizaciji praktične nastave i podizanju kvaliteta rada naših akademskih studijskih programa Pomorska elektrotehnika i Brodomašinstvo!

Prof. dr Tatijana Dlabač

Prodekan za razvoj i inovacije Pomorskog fakulteta Kotor

Prethodne objave:

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/75240-gostujuce-predavanje-eto-oficira

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/75442-realizovano-onlajn-gostujuce-predavanje-msc-nikole-marvucica-oficira-za-elektrotehniku

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.