Pomorski fakultet Kotor, 05.12.2017

Popravni kolokvijumi II i/ili kolokvijuma III iz Tehnicke mehanike na BrodomasinstvuBRODOMASINSTVO

Obavještenje

Za studente koji polažu  kolokvijume iz  Tehničke mehanike

 

Popravni 2. ili 3.ili oba kolokvijuma iz Tehničke mehanike će se održati u PETAK  8.12.2017. g.  sa pocetkom u 15:15h.

Na popravnim kolokvijumima student može popravljati  ili oba ili samo jedan zadatak . Pri tome, važeci je veći je veći broj poena ukoliko se osvoji više od 50%   već osvojenih poena.

Na kolokvijumu:

  • Literatura nije  dozvoljena, ali je dozvoljeno koristiti list A4 formata sa formulama,
  • Identifikacioni dokument je obavezan,
  • Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, čak i kao kalkulatora,
  • Papir ne treba donositi.

 

 

 

                                                                                                                                         Predmetni nastavnik,

5.12.2017. g.                                                                                                                    Prof. dr Goran Ćulafić