Pomorski fakultet Kotor, 23.12.2017

Kolokvijum II iz Matematike IX

Kolokvijum II iz predmeta Matematika I na studijskom programu Brodomašinstvo biće održan u srijedu, 27. decembra 2017. godine, sa početkom u 16:00 sati za sve studente (I godina i ponovci).

Za polaganje Kolokvijuma II, studentima je potreban je validan Moodle nalog!

Obavezno ponijeti indeks ili ličnu kartu radi identifikacije. Dozvoljeno je koristiti kalkulator za izradu Kolokvijuma II. Upotreba mobilnih telefona, u bilo kakvom obliku, tokom izrade Kolokvijuma II je nedozvoljena i povlači trenutno udaljavanje sa ispita i ocjenu 0!